Aandachtspunten voor narratieve diagnostiek:

© paul.berkers@han.nl

 

Onderscheid drie niveausĒ:

1. Narratieve interview (instructie).

2. Analyse van narratieve componenten en verhaalstructuur (vb. personages,

ensceneringen van handelingen, enscenering in de tijd, dramatische structuur met

verwikkelingen, narratieve toon, plot, coherentie, genre).

3. Constructie van een ziektenarratief.

 

Aandachtspunten bij narratieve interview

Het narratieve interview verloopt vanuit vier invalshoeken:

 

A. de levensloop en het ontwikkelingstraject van stoornissen en klachten

B. Verklaringskader.

C. Ziektewerk:

D. Toekomstperspecief

E. Hulpverleningsgeschiedenis